W dniu 14.01.2022 Spółka Leven Group zakończyła montaż pomp ciepła. Zainstalowane w ramach realizacji projektu pompy zapewnią firmie zapotrzebowanie na energię cieplną oraz pozwolą na odejście od paliwa gazowego. Będą one zasilane energią elektryczną wyprodukowaną z własnej elektrowni fotowoltaicznej.

Wykonane w ramach projektu instalacje OZE oraz posiadana instalacja kolektorów słonecznych pozwoli uzyskać spółce samowystarczalność energetyczną.