W dniu 17.08.2021 Spółka Jeven zakończyła realizację zadania nr 5 w ramach projektu „Green Growth”.

W dniu 17.08.2021 wykonana instalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do sieci OSD Enea.