W dniu 21.03.2022 w hali produkcyjnej Firmy Leven Group zostały ulokowane, zakupione w ramach realizacji projektu obrabiarki do obróbki blachy. Wprowadzając taką innowację w procesie, Spółka ma możliwość wykonywania wszystkich operacji koniecznych w procesie produkcyjnym wykorzystując własne zasoby. Zakupione obrabiarki: gilotyna, wykrawarka młoteczkowa oraz prasa krawędziowa. Obrabiarki zasilane będą energią elektryczna wyprodukowaną z własnej instalacji fotowoltaicznej.