Szanowni Państwo,

Projekt dot. zadania nr 2, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green Growth.

Inwestor: Jeven Sp. z o.o.
Adres inwestycji: ul. Logistyczna 23, 62-080 Sady

Z wyrazami szacunku,

Zespół Jeven Polska


Aktualizacja z dnia 17.05.2021


Aktualizacja z dnia 02.06.2021


Aktualizacja z dnia 15.06.2021