Jako jedyny dystrybutor w Polsce, firma Jeven uzyskała w tym roku specjalne certyfikaty gazowe, zgodne z przepisami UE dotyczącymi urządzeń gazowych (EU/2016/426). Certyfikatami objętych zostało łącznie pięć grup produktowych (ponad dwadzieścia urządzeń). Są to certyfikaty dla urządzeń działających na tzw. gaz zaazotowany.

Certyfikaty gazowe dla produktów Mareno