DANE OSOBOWE

Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Leven Group Sp. z o.o.. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych ze współpracą z Leven Group Sp. z o.o.. Pani / Pana dane osobowe, przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z realizacją współpracy (przesyłanie ofert handlowych, realizacja umów handlowych, organizacja wyjazdów i spotkań biznesowych). Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

We hereby inform you that the Data Controller for your personal data is Leven Group Sp. z o.o.. Provision of your personal data is voluntary, but necessary for cooperation purposes.  Your personal data will be processed for the execution of contracts, business trips and meetings and sending the trade offers. You have the right to demand access to your personal data from the Data Controller, as well as the right to correct, delete or limit the processing of the data.

 

Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnicą nadawcy i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pani /Pan zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pani /Pan jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani tez w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Zaznaczamy, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym mailu zostają Pani /Panu udostępnione z zastrzeżeniem poufności w rozumieniu art. 72 (1) Kodeksu cywilnego. Jednocześnie wskazujemy iż informacje te, jak również wszelkie udostępnione Państwu materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email.