SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Systemy przeciwpożarowe do okapów ‒ ANSUL i PIRANHA

Zabezpieczenie urządzeń gastronomicznych w profesjonalnych kuchniach systemami przeciwpożarowymi pozwala uniknąć poważnych konsekwencji związanych z wybuchem pożaru. Systemy ANSUL i PIRANHA to ochrona zdrowia i życia ludzkiego, cennego sprzętu oraz pomieszczeń. System przeciwpożarowy pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z brakiem możliwości prowadzenie działalności spowodowanego konsekwencjami pożaru. Zabezpieczenia przeciwpożarowe urządzeń kuchennych są brane pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe, co powoduje obniżenie kosztów ubezpieczenia.

Systemy ANSUL i PIRANHA gaszą efektywnie i szybko ogień poprzez odpowiedni natrysk środka gaszącego na urządzenia kuchenne, na filtry okapu oraz do wnętrza wlotów kanałów powietrza wywiewanego z okapu. Sposób natrysku jest ściśle zdeterminowany konstrukcją dysz. Systemy prawidłowo eksploatowane i konserwowane powinny działać niezawodnie przez długie lata.

Systemy ANSUL i PIRANHA stosowane są w okapach Jeven posiadających filtry tłuszczowe, czyli w okapach JSI, JVI i JLI.

Niektóre elementy systemu ANSUL

Oferta Leven Group w zakresie systemów przeciwpożarowych w okapach to:

 • Leven Group posiada autoryzację na projektowanie, montaż i serwisowanie systemów gaśniczych ANSUL R-102 i PIRANHA. 
 • Leven Group projektuje i oblicza przeciwpożarowy system ANSUL lub PIRANHA równocześnie z projektowaniem okapu. Pozwala to na precyzyjny i odpowiedni dobór systemu, co zapewnia maksymalne wykorzystanie efektowności pracy całości.
 • Większość komponentów systemów przeciwpożarowych jest montowana równolegle z procesem montażu okapu, co przyczynia się do dużej precyzji montażu, utrzymania wysokiej estetyki oraz obniżenia kosztów. 
 • Leven Group zapewnia przekazanie użytkownikowi systemów ANSUL lub PIRANHA w miejscu zamontowania kompletnego okapu wraz z przeszkoleniem użytkownika. 
 • Leven Group zapewnia kompleksowość serwisu okapu z zintegrowanym w nim systemem ANSUL lub PIRANHA.
 • Leven Group utrzymuje na magazynie odpowiedni stan wszystkich komponentów wchodzących w skład systemów ANSUL i PIRANHA, co umożliwia bardzo szybką reakcję w razie usterki czy awarii systemu.
 • Leven Group dostarcza kompletną dokumentację techniczną wraz z instrukcjami obsługi systemów ANSUL, PIRANHA i okapu, w którym jest zainstalowany system przeciwpożarowy.

Broszura dotycząca systemu ANSUL znajduje się w dziale Materiały.

Podstawowe zalety systemu przeciwpożarowego ANSUL w okapach Jeven

 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej urządzeniom pod okapem oraz samemu okapowi
 • system indywidualnie zaprojektowany do każdego typu okapu
 • system częściowo montowany razem z montażem okapu
 • automatycznie działanie
 • skuteczny środek gaśniczy
 • bezpieczny dla ludzi i urządzeń
 • nieszkodliwy dla środowiska
 • wysoko niezawodny
 • bezobsługowa praca
 • prosta obsługa
 • możliwość rozbudowy systemu
 • okresowe przeglądy przez serwis Leven Group
System ANSUL