OKAP JSI

Zastosowanie, właściwości i konstrukcja okapu JSI

Okap JSI to jeden z pięciu wariantów okapów kuchennych oferowanych przez Leven Group. Okap JSI to okap typu wyciągowo-nawiewnego. Okap JSI może być wyposażony w jeden z pięciu typów niezwykle efektywnych filtrów tłuszczowych. Okap posiada komory ciśnieniowe z dyszami formującymi strumień świeżego powietrza nawiewanego w postaci wiązek wspomagających. Wiązki wspomagają wychwytywanie zanieczyszczeń i oparów do wnętrza okapu, które dalej kierowane są poprzez filtry okapu do wyciągu.

Funkcja nawiewu świeżego powietrza do strefy pracy w kuchni, znajduje się na zewnętrznych powierzchniach ścian bocznych okapu w postaci elementów nawiewnych. W dolnej części elementów nawiewnych znajdują się dysze obrotowe z możliwością indywidualnej regulacji kierunku wypływu powietrza.

Filtry

Okap standardowo wyposażony jest w jeden wariant z następujących typów filtrów tłuszczowych:

 • JCE – filtr cyklonowy-cylindryczny – oznaczenie okapu JSI-R.
 • JFF – dwustopniowy filtr składający się z progresywnego filtra siatkowego FF oraz z filtra cyklonowo-cylindrycznymi JCE – oznaczenie okapu JSI-R-FF.
 • UV Combilux – trzystopniowy filtr składający się z progresywnego filtra siatkowego FF, filtra cyklonowo-cylindrycznego JCE oraz lampy UV – oznaczenie okapu JSI-R-UV.
 • TurboSwing – unikalna konstrukcja filtra – oznaczenie okapu JSI-R-Turbo.
 • UV-Turbo – unikalna konstrukcja filtra – oznaczenie okapu JSI-R-UV-Turbo.

Materiał

Obudowa okapu oraz większość części składowych wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304. Ściany okapu mogą być wykonane również ze szkła wysokotemperaturowego (oznaczenie okapu JSI-S).

Wyposażenie standardowe

 • Obudowa zewnętrzna okapu wraz z króćcami przyłączeniowymi powietrza wyciąganego z okapu i nawiewanego do wnętrza okapu oraz powietrza nawiewanego z okapu do strefy pracy w kuchni.
 • Zewnętrze elementy nawiewu świeżego powietrza wraz z regulacją ilości wypływu powietrza i dodatkowymi dyszami obrotowymi regulującymi kierunek wypływu powietrza.
 • Ognioodporne filtry tłuszczowe wraz z króćcami służącymi do pomiaru ilości przepływu powietrza wyciąganego.
 • Komory ciśnieniowe nawiewu świeżego powietrza z dyszami formującymi wiązki wspomagające. komory wyposażone są w króćce pomiarowe, służące do pomiaru ilości przepływu powietrza nawiewanego.
 • Specjalistyczne tłumiki akustyczne spełniające również rolę przepustnic regulacji ilości powietrza nawiewanego.
 • Oświetlenie.

Wyposażenie dodatkowe

Okapy JSI można wyposażyć dodatkowo w:

 • Panel sterujący FC (w okapach z filtrami UV Combilux panel FC jest w standardzie).
 • System przeciwpożarowy okapów ANSUL.
 • Oświetlenie punktowe ledowe, jako opcja zastępująca oświetlenie standardowe.
 • Ściany zewnętrzne okapu JSI mogą być lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.
 • Płyty maskujące przeznaczone do zabudowania przestrzeni pomiędzy górną krawędzią okapu a sufitem.