FILTRY TURBOSWING

Zastosowanie i właściwości filtra TurboSwing

Filtr Turboswing to jeden z pięciu wariantów możliwych do zastosowania w okapach Jeven. Filtr TurboSwing to unikalna konstrukcja filtra tłuszczowego stosowanego w okapach Jeven. Ten opatentowany filtr działa w oparciu o ruch obrotowy perforowanej tarczy i bardzo skutecznie usuwa cząsteczki tłuszczu większe niż 3 μm.

Sprawność separacji filtra TurboSwing jest bardzo wysoka i wynosi ponad 99% dla cząsteczek większych niż 16µm.

Zasada działania filtra oparta jest na szybkoobrotowej perforowanej płycie, która rotując oddziela z przepływającego powietrza cząsteczki tłuszczu i odrzuca je na wewnętrzną powierzchnię obudowy filtra, skąd tłuszcz spływa do tacy ociekowej umieszczonej pod filtrem. Taca ociekowa posiada w dolnej części zawór spustowy służący do usuwania tłuszczu.

Filtr TurboSwing umożliwia stosowanie zmiennej wielkości przepływu powietrza wywiewanego bez obniżenia efektywności separacji tłuszczu z powietrza.

Efektywna filtracja powietrza w filtrze TurboSwing zapewnia wysoką skuteczność usuwania tłuszczu, chroniąc przewody wentylacyjne przed zanieczyszczeniem i groźbą ewentualnego pożaru. Zastosowanie filtra dwustopniowego TurboSwing w przypadku wielkogabarytowych kuchni umożliwia podłączenie wyciągu okapu do układu z odzyskiem ciepła.

Napęd perforowanej tarczy odbywa się poprzez cichobieżny elektryczny silnik o mocy 53 W. Filtr TurboSwing można instalować w dowolnym miejscu okapu nad trzonem kuchennym.

Filtr UV Turbo stosuje się do trzech typów okapów Jeven: JSI, JVI i JLI.

Tacę ociekową filtra TurboSwing należy opróżniać raz na tydzień lub rzadziej w zależności od obciążenia kuchni.

Instrukcje czyszczenia filtrów TurboSwing znajdują się na oddzielnych stronach internetowych Jeven.

Materiał

Cała konstrukcja filtra TurboSwing wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304. Obrotowa płyta wykonana jest z aluminium i pokryta jest specjalną powłoką teflonową.