CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne kuchenne CookAir

CookAir to centrale typu sekcyjnego mogące składać się z oddzielnych sekcji funkcyjnych lub sekcji połączonych na wspólne bloki. W centralach stosowane są dwa typy wymienników do odzysku ciepła: wymienniki krzyżowe i wymienniki glikolowe. Centrale CookAir przystosowane są do montażu wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz budynków.

Centrale CookAir w wykonaniu standardowym charakteryzują się m.in.:

  • obudowa central jest zewnętrznie i wewnętrznie malowana specjalną farbą,
  • obudowa central posiada gładkie powierzchnie wewnętrzne spełniające wymagania europejskich norm higienicznych oraz umożliwiające łatwe czyszczenia i dezynfekcję, co zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu higieny,
  • wszystkie krawędzie wewnętrzne łączące profile obudowy central z panelami pokryte są grzybobójczym materiałem uszczelniającym odpornym na środki dezynfekujące,
  • wszystkie elementy budowy central są łatwe do demontażu, co umożliwia okresowe gruntowne czyszczenie wszystkich zabudowanych elementów,
  • silnik wentylatora wywiewu centrali chłodzony jest powietrzem zewnętrznym co umożliwia pracę wentylatora z temperaturami wyciąganego powietrza do 100 oC,
  • wirnik wentylatora wywiewu malowany jest specjalną farbą,
  • po stronie wywiewu jest podwójny filtr, pierwszy filtr to filtr aluminiowy (który zatrzymuje ewentualne cząsteczki tłuszczu – ‌jest łatwo wyciągalny, odporny na detergenty i środki czyszczące, drugi filtr – filtr tkaninowy klasy G5,
  • sekcje wentylatorów i filtrów powietrza centrali posiadają wzierniki w drzwiach inspekcyjnych pozwalające na stałą optyczną kontrolę czystości oraz oświetlenie wewnątrz sekcji, typu LED zatopione w obudowie centrali co eliminuje osadzanie się zanieczyszczeń,
  • wanny ociekowe wykonane ze stali nierdzewnej z higienicznym (suchym) syfonem kulowym, elementy elektryczne, automatyki i wewnętrznego okablowania centrali posiadają specjalne funkcje i zabezpieczenia, odpowiednio skonstruowane, aby spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem ogniowym oraz wysoką higieną.
Do central CookAir oferujemy również kompletną automatykę, zespoły regulacyjno-pompowe do nagrzewnic i chłodnic wodnych oraz zespoły regulacyjno-pompowe do glikolowego wymiennika odzysku ciepła centrali.