CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne kuchenne CookAir 2

CookAir 2 to centrale typu sekcyjnego mogące składać się z oddzielnych sekcji funkcyjnych lub sekcji połączonych na wspólne bloki. W centralach stosowane są dwa typy wymienników do odzysku ciepła: wymienniki krzyżowe i wymienniki glikolowe. Centrale CookAir 2 przystosowane są do montażu wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz budynków.

Centrale CookAir 2 w wykonaniu standardowym charakteryzują się m.in.:

  • obudowa central jest zewnętrznie i wewnętrznie lakierowana proszkowo specjalną farbą,
  • obudowa central posiada gładkie powierzchnie wewnętrzne spełniające wymagania europejskich norm higienicznych oraz umożliwiające łatwe czyszczenia i dezynfekcję, co zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu higieny,
  • wszystkie elementy budowy central są łatwe do demontażu, co umożliwia okresowe gruntowne czyszczenie wszystkich zabudowanych elementów,
  • silnik wentylatora wywiewu centrali jest w obudowie i chłodzony jest powietrzem zewnętrznym, co umożliwia pracę wentylatora z temperaturami wyciąganego powietrza do 100°C,
  • wirnik wentylatora wywiewu jest lakierowany proszkowo specjalną farbą,
  • po stronie wywiewu podwójny filtr: pierwszy filtr to filtr siatkowy aluminiowy – ‌filtr jest łatwo wyciągalny, odporny na detergenty i środki czyszczące oraz drugi filtr – filtr tkaninowy klasy G5,
  • sekcje wentylatorów i filtrów powietrza centrali posiadają wzierniki w drzwiach inspekcyjnych pozwalające na stałą optyczną kontrolę czystości oraz oświetlenie wewnątrz sekcji,
  • wanny ociekowe centrali wykonane ze stali nierdzewnej z higienicznym (suchym) syfonem kulowym,
  • elementy elektryczne, automatyki i wewnętrznego okablowania centrali posiadają specjalne funkcje i zabezpieczenia, odpowiednio skonstruowane, aby spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem ogniowym oraz wysoką higieną.
Do central CookAir 2 oferowane są również kompletne systemy automatyki, zespoły regulacyjno-pompowe do nagrzewnic i chłodnic wodnych oraz zespoły regulacyjno-pompowe do glikolowych wymienników odzysku ciepła centrali.

 

Centrala CookAir 2