POZNAJ NASZE PRODUKTY

Okapy kuchenne

 

Okapy Jeven to od lat uznane produkty na wielu rynkach, a w tym szczególnie w krajach skandynawskich i na rynku polskim. Nowoczesne konstrukcje okapów kuchennych Jeven łączą w sobie elementy dekoracji z technologiczną funkcją. Okapy kuchenne Jeven to przede wszystkim wysoka efektywność filtracji, nowoczesny design oraz bardzo łatwy i szybki serwis. Różnorodność oferowanych przez Leven Group okapów kuchennych umożliwia ich szerokie zastosowanie w kuchniach różnych typów obiektów, a w tym m.in.:

 • małych, średnich i dużych restauracji,
 • restauracji hotelowych, moteli, ośrodków sportowych,
 • ośrodków wypoczynkowych i pensjonatów,
 • szpitali i klinik,
 • aneksów bufetowych,
 • barów, kawiarni, pubów i piwiarni,
 • małych, średnich i dużych stołówek,
 • zakładów zbiorowego żywienia,
 • aneksów restauracyjnych w marketach i centrach handlowych,
 • obiektów cateringowych.

Leven Group to nie tylko same okapy. Oferowane są kompleksowe rozwiązania wentylacji kuchni pod nazwą System Jeven. W skład tych kompleksowych systemów wchodzić mogą również specjalistyczne centrale wentylacyjne, specjalistyczne wentylatory wyciągowe i nawiewne, systemy rozprowadzenia i regulacji przepływu powietrza oraz systemy sterowania.

Okapy Jeven oferowane są w pięciu podstawowych wariantach:

JSI

Okap wyciągowo-nawiewny z wiązką wychwytującą i z możliwością zastosowania 5 różnych wariantów filtracji

JVI

Okap wyciągowy
z wiązką wychwytującą
i z możliwością zastosowania 5 różnych wariantów filtracji

JLI

Okap wyciągowy
z możliwością zastosowania 5 różnych wariantów filtracji
.

JSKI

Okap wyciągowo-nawiewny typu kondensacyjnego

JKI

Okap wyciągowy typu kondensacyjnego

Systemy przeciwpożarowe do okapów

 

Do okapów Jeven oferowane są dwa typy systemów przeciwpożarowych: ANSUL R102 i PIRANHA.

Systemy ANSUL i PIRANHA gaszą efektywnie i szybko ogień poprzez odpowiedni natrysk środka gaszącego na urządzenia kuchenne, na filtry okapu oraz do wnętrza wlotów kanałów powietrza wywiewanego z okapu. Sposób natrysku jest ściśle zdeterminowany konstrukcją dysz. Systemy prawidłowo eksploatowane i konserwowane powinny działać niezawodnie przez długie lata.

Systemy ANSUL i PIRANHA stosowane są w okapach Jeven posiadających filtry tłuszczowe, czyli w okapach JSI, JVI i JLI.

ANSUL i PIRANHA

systemy przeciwpożarowe do okapów

Centrale wentylacyjne kuchenne

 

Leven Group oferuje specjalistyczne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne o nazwie CookAir 2 do wentylacji profesjonalnych kuchni. Centrale sekcyjne CookAir 2 mogą być wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do pełnej obróbki powietrza.

CookAir 2 to centrale typu sekcyjnego, mogące składać się z oddzielnych sekcji funkcyjnych lub sekcji połączonych na wspólne bloki.

W centralach stosowane są dwa typy wymienników do odzysku ciepła: wymienniki krzyżowe i wymienniki glikolowe.

Centrale CookAir 2 przystosowane są do montażu wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz budynków.

Centrala CookAir 2

CookAir 2

centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna

Urządzenia gastronomiczne

 

W swojej ofercie Leven Group posiada urządzenia gastronomiczne firm Mareno, Polaris, Boss Vakuum oraz Hobart.
 

Urządzenia grzewcze

Mareno

szeroka gama urządzeń grzewczych, a w tym m.in.: kuchnie, piekarniki, frytownice, woki, grille, kotły warzelnie, warniki

Urządzenia chłodnicze

Polaris

gama urządzeń w technologii chłodniczej, spełniających różnorodne wymagania rynku żywnościowego

Pakowarki próżniowe

Boss Vakuum

profesjonalne urządzenia
do pakowania próżniowego do zastosowań gastronomicznych
.

hobart_maly

Piece konwekcyjno-parowe

Hobart

niezawodne i wielofunkcyjne piece konwekcyjno-parowe 

Urządzenia grzewcze

Mareno

szeroka gama urządzeń grzewczych, a w tym m.in.: kuchnie, piekarniki, frytownice, woki, grille, kotły warzelnie, warniki

Urządzenia chłodnicze

Polaris

gama urządzeń w technologii chłodniczej, spełniających różnorodne wymagania rynku żywnościowego

Pakowarki próżniowe

Boss Vakuum

profesjonalne urządzenia
do pakowania próżniowego do zastosowań gastronomicznych
.

hobart_maly

Piece konwekcyjno-parowe

Hobart

niezawodne i wielofunkcyjne piece konwekcyjno-parowe 

System zarządzania i obniżania kosztów energii elektrycznej w wielkogabarytowych kuchniach 

 

Leven Group oferuje system o nazwie KES „Kitchen Energy Saver”. System KES nadzoruje i ogranicza moc szczytową pobieraną przez urządzenia gastronomiczne zainstalowane w wielkogabarytowych kuchniach.

System KES równocześnie nie dopuszcza nigdy do przekroczenia ustalonego poziomu mocy szczytowej pobieranej przez zainstalowane urządzenia.

Zasada działania Systemu KES polega na samodzielnym monitoringu urządzeń, wśród których system rozpoznaje te, które w danym momencie mają niewielkie lub zerowe zapotrzebowanie na moc i przydziela ją tym, które potrzebują energii natychmiast. Odbywa się to bez wpływu na ich pracę. Jednostka centralna Systemu KES stale monitoruje stan wszystkich urządzeń podłączonych do systemu, a dostępna energia jest bezpiecznie dawkowana w zależności od aktualnych potrzeb każdego urządzenia. Dlatego system ten jest nazywany systemem efektywnego zarządzania energią elektryczną.

System KES może obniżyć koszty opłat za energię elektryczną o poziom 40-50 %.

System KES jest indywidualnie projektowany do każdego obiektu. Do systemu można podłączyć wszystkie urządzenia elektryczne zainstalowane na danym obiekcie.

Panel KES

System KES

System do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej

Filtracja sadzy

 

Leven Group oferuje wysokoefektywne urządzenia o nazwie Smoki separujące sadzę w wywiewanego powietrza z pieców opalanych drewnem lub węglem drzewnym. Urządzenia Smoki obniżają równocześnie temperaturę dymu generowanego przez piece opalane drewnem lub węglem drzewnym

Leven Group oferuje dwa podstawowe typy urządzeń:

 • Smoki Junior, przeznaczone do eliminacji sadzy z dymu powstałego w piecach do pizzy opalanych drewnem,
 • Smoki Maxi Grill, przeznaczone do filtracji sadzy i tłuszczów z wywiewanego powietrza przez okap zlokalizowany nad grillami opalanymi drewnem lub węglem drzewnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690), paleniska na paliwo stałe są dopuszczalne w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji naziemnych włącznie, przy czym dla lokali gastronomicznych zawsze wymagana jest zgoda właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Zastosowanie Smoki daje możliwość ubiegania się o odstępstwo na montaż paleniska w budynkach wyższych niż 3 kondygnacje.

Broszury na temat Smoki znajdują się w dziale Materiały.

Leven Group Sp. z o.o. jest generalnym przedstawicielem włoskiego producenta urządzeń Smoki na terenie Polski.

Smoki Junior

Rewelacyjny system do filtracji sadzy z dymu wytwarzanego przez piece do pizzy opalane drewnem
.

Smoki Maxi Grill

Rewelacyjny system do filtracji sadzy i tłuszczu wytwarzanego przez grille opalane drewnem i węglem drzewnym

Nawiewniki / wywiewniki do wentylacji wielkogabarytowych kuchni

 

Leven Group oferuje specjalistyczne nawiewniki i wywiewniki do wentylacji wielkogabarytowych kuchni. Nawiewniki o oznaczeniu JRS i wywiewniki o oznaczeniu JRE są niezwykle efektywne w pomieszczeniach, gdzie występują duże zyski ciepła. Nawiewniki i wywiewniki mogą pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza.

JRS

Nawiewnik wyporowy 

JRE

Wywiewnik  

Przepustnice / tłumiki

 

Leven Group oferuje unikalne przepustnice do kanałów okrągłych, które równocześnie efektywnie spełniają funkcje tłumienia głośności w kanałach. 

Inno

Przepustnica / tłumik  o dwóch funkcjach regulacji przepływu powietrza i równoczesnym tłumieniu głośności.