Następny krok w rozwoju

UV-Turbo = wysokoefektywny system oczyszczania powietrza z tłuszczu i zapachów!

System UV-Turbo to unikalne połączenie filtra tłuszczowego TurboSwing z wnętrzem pokrytym powłoką fotokatalityczną aktywowaną niewielką dawką promieniowania UVC. Zastosowane w okapach kuchennych Jeven rozwiązanie efektywnie usuwa tłuszcz i zapachy z wywiewanego powietrza.
Skuteczność filtracji tłuszczu poprzez filtry TurboSwing jest na bardzo wysokim poziomie, bez względu na zmiany ilości powietrza przepływającego przez filtry. Dodatkowo zastosowanie powłoki fotokatalitycznej aktywowanej promieniowaniem UVC małej mocy, bez wytwarzania szkodliwego ozonu, pozwala na bezpieczniejsze i skuteczniejsze usunięcie zapachów z wywiewanego powietrza.