Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Oświadczenie o otrzymaniu wsparcia

Beneficjent Leven Group Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania o wartości 1 495 420,00 PLN otrzymanego od Norwegii.

Cele projektu

  • wdrożenie innowacji produktowej na skalę międzynarodową w postaci filtra cyklonowego, będącej wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych;
  • wdrożenie innowacji technologicznej na skalę przedsiębiorstwa;
  • zredukowanie do zera emisji CO2 w zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Rola funduszy norweskich i funduszy EOG

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG
Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Oficjalna strona projektu Norway Grants

Norway Grants

Osoby odpowiedzialne za marketing

Witold Leven – Prezes Zarządu
tel. 602 360 777

Marek Kłos – Dyr. Handlowy
tel. 662 332 817

Zapraszamy również do aktualności

W miarę postępów prac związanych z otrzymanym grantem, będziemy publikować treści również w naszej zakładce aktualności.